THÔNG BÁO (for Vietnam offices only)


THÔNG BÁO (for Vietnam offices only) 5/2/2018


Lưu ý về Xuất trình chứng từ trong quá trình vận chuyển hàng hóa nội địa.

 

Hiện nay có một số trường hợp ở một số văn phòng đã xảy ra tình trạng Lái xe (của các Nhà thầu phụ) trong quá trình vận chuyển nội địa không xuất trình đủ Giấy tờ xe, chứng từ đi kèm hàng hóa khi Đội Quản lý thị trường kiểm tra, gây nhiều phát sinh ảnh hưởng tới khách hàng. Do đó, để tránh làm ảnh hưởng tới tiến độ giao nhận hàng hóa của Khách hàng cũng như uy tín của Công ty, Công ty yêu cầu các văn phòng, những nhân sự liên quan làm việc chặt chẽ lại với các Nhà thầu phụ, cung cấp đầy đủ cho thầu phụ và quán triệt việc tuân thủ quy định pháp luật liên quan tới những giấy tờ, hồ sơ, tài liệu, bộ chứng từ, tem nhãn….đi kèm để chứng minh sự hợp pháp của nguồn gốc hàng hóa.

Đồng thời, yêu cầu tất cả các văn phòng phải bổ sung thêm điều khoản trong Hợp đồng với các Nhà thầu phụ quy định rõ Lái xe của Nhà thầu phụ khi nhận hàng phải tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận đủ giấy tờ, chứng từ đi kèm, có xác nhận của nhân viên có liên quan của Bee Logistics. Trong trường hợp Lái xe của Nhà thầu phụ không tuân thủ điều khoản và để xảy ra phát sinh thì Nhà thầu phụ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đề nghị các Văn phòng khẩn trương quán triệt và thực hiện chỉ đạo này của Ban lãnh đạo từ và trong vòng tháng 5/2018 thực hiện xong.

 

Tham khảo các văn bản pháp lý có liên quan:

Luật số 23/2008/QH12 của Quốc hội: LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 • NĐ Số 46/2016/NĐ-CP (ngày 26 tháng 5 năm 2016): QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT
 • TT Số 01/2016/TT-BCA (ngày 04 tháng 01 năm 2016): QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG
 • TTLT Số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA (ngày 12 tháng 05 năm 2011): HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

 

Các loại giấy tờ, chứng từ kèm theo Bee cung cấp cho Thầu phụ và Thầu phụ phải xuất trình cho cơ quan quản lý khi bị kiểm tra.

 

+ Giấy tờ, chứng từ kèm theo mà Bee cần cung cấp cho Thầu phụ:

 • Đối với các lô hàng XNK đã hoàn thiện TTHQ cần cung cấp TKHQ (đã thông quan – hoặc tạm giải phóng hàng) cùng với Biên bản giao nhận hàng hóa (có thể hiện đầy đủ thông tin bên giao - nhận hàng, địa chỉ giao hàng, số lượng, chủng loại hàng hóa…)
 • Đối với các lô hàng XNK - chuyển cửa khẩu, ngoài TKHQ, bổ sung BB bàn giao hàng hóa (có ghi thông tin niêm phong hàng hóa của Hải quan) & Biên bản giao nhận hàng hóa
 • Hợp đồng vận tải nguyên tắc
 • Giấy yêu cầu vận chuyển (hoặc phiếu yêu cầu vận chuyển) theo mẫu của bộ GTVT, phiếu xuất kho (nhập kho) lưu hàng nội địa của chủ hàng, hợp đồng vận chuyển hàng hoá (nếu có).

 

+ Thầu phụ phải xuất trình cho cơ quan quản lý khi bị kiểm tra:

 • Đăng ký, đăng kiểm của phương tiện vận tải
 • Giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện vận tải
 • Các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa do chủ hàng hoặc bên thuê vận chuyển cung cấp.
 • Giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu lưu hành do Sở GTVT cấp.

 

Vậy chúng tôi kính báo để toàn thể nhân viên của Công ty nắm được chủ trương và quán triệt thực hiện.

Bee Logistics Corp.